Estructura

INFRAESTRUCTURA
Es subdivideix en Material de Cuina i Aire Lliure, Roberia i Megafonia.
En material de cuina i aire lliure, es porta el control i es mantindrà ordenat i utilitzable el material de cara a les activitats que organitza el centre (acampades, falles, campaments, etc.).
En roberia, s’encarreguen de la venta i distribució de camises, panyoletes i equipatges.
Megafonia s’encarrega de mantenir en perfecte estat tot este material de cara a falles, campaments i activitats de centre i parròquia, així com de muntar-ho i manejar-ho

CANT-LITÚRGIA
La funció d’esta comissió és la d’animar a la participació dels assistents als actes per mitjà del cor Júnior que participarà en totes les activitats que siga necessari. Portarà el control dels membres del cor i organitzarà els assajos. Altra funció que tenen és la de controlar i programar que equips s’encarregaran de preparar la Missa Júnior i les seues distintes parts junt amb els sacerdots i d’ajudar-los a preparar els temps litúrgics.

ESPORTS
En el centre es realitzen competicions esportives que es fan des de l’inici del curs fins a falles. Esta es la comissió encarregada d’organitzar i controlar aquestes competicions, aixina com a arbitrar i mantenir informat dels resultats als equips que participen.

PUBLICACIONS
La seua principal funció és mantenir el blog de El Canut, en el qual, els equips contaran les seues vivències dins del centre, aixina com a tenir actualitzat i al dia els comptes de les xarxes socials del centre, com poden ser el Facebook i el Twitter.
Aquesta comissió, a més, es fa càrrec de la biblioteca del centre, en la que busquen llibres i incrementen la biblioteca que existeix ara en la mesura que siga possible aixina com a controlar el préstec de llibres a educadors per a ajudar-los en la seua tasca en el centre, així com orientar-los quan busquen alguna cosa concret i facilitar-los la manera de trobar-les.

FALLES
Comissió encarregada de organitzar i supervisar tots aquells actes oficials que es realitzen en temps de Falles (elecció de fallers majors, concursos de cartells i literari, presentació, sopar faller, despertà, cercaviles, cremà,…), així com de la relació amb la comissió de pares de fallers que es crea cada any, per ajudar al centre en unes feines concretes.